Kengetallen kosten-batenanalyse van de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

Vanwege de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland is een kengetallen kosten-batenanalyse opgesteld. Deze analyse geeft een eerste inschatting van de directe en indirecte kosten en baten van de datastrategie.

Kengetallen kosten-batenanalyse van de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland (PDF | 13 pagina's | 912 kB)

Appendix kostenbatenanalyse Interbestuurlijke Datastrategie Nederland (PDF | 23 pagina's | 516 kB)