NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

Deze interbestuurlijke datastrategie schetst op hoofdlijnen hoe de overheidĀ kansen om maatschappelijke opgaven met data op een effectieve manier aan te gaan vaker en beter kan realiseren, waarbij risico's van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor verdere uitwerking van systeemfuncties.