Actielijnen klimaatadaptatie natuur

Dit rapport analyseert klimaatadaptatie voor natuur in bestaande programma's, en geeft advies over waar extra inspanning nodig is (inclusief financiering, governance en regelgeving).

Actielijnen klimaatadaptatie natuur (PDF | 39 pagina's | 6,4 MB)