Geschat potentieel effectieve zorg

Rapport waarin een inschatting wordt gemaakt van het aandeel niet-effectieve medisch-specialistische ziekenhuiszorg en wat nodig is om dit aandeel af te bouwen. Niet-effectieve zorg is zorg waarvan onvoldoende (wetenschappelijk)  is bewezen dat het helpt.

Geschat potentieel effectieve zorg (PDF | 43 pagina's | 911 kB)

Toetsing basispakket op effectiviteit

Dit rapport sluit aan bij het traject 'Zorgkeuzes in kaart 2020', dat een analyse bevatte van beleidsopties van politieke partijen voor (toekomstige betaalbaarheid van de) zorg. 

Medisch-specialistische ziekenhuiszorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als zorg onvoldoende effectief is, zorgt dat voor (onnodig) hoge zorgkosten. Vermindering van dit aandeel zorg draagt bij aan de betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg.

Vermijdbare meerkosten medisch-specialistische zorg

In het rapport wordt geschat dat 6% van de kosten voor medisch-specialistische zorg (€ 24,3 miljard) vermijdbare meerkosten zijn van niet-effectieve medisch-specialistische zorg. In een periode van 15 jaar kan naar schatting 80 procent van het aandeel niet-effectieve zorg worden afgebouwd.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Strategies in Regulated Markets (SiRM) in opdracht van de ministeries van Financiën en VWS. Het rapport is opgesteld als  ambtelijke voorbereiding op de formatie van een nieuw kabinet na de Tweede-Kamerverkiezing in maart 2021.