MKBA medicatieoverdracht

Dit rapport betreft een analyse van de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van elektronische medicatieoverdracht, op basis van de herziene richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' en de bijbehorende afspraken voor het delen en uitwisselen van medicatiegegevens (informatiestandaarden). Naast de maatschappelijke impact is tevens de impact op de betrokken zorgsectoren onderzocht. Het gaat hierbij om de kosten, baten en haalbaarheid van de implementatie van medicatieoverdracht in de huisartsenzorg, de apotheken,  de medisch specialistische zorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de trombosezorg en de mondzorg