Adolescentenstrafrecht

Het rapport richt zich op de effecten van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen op resocialisatie en recidive.

Adolescentenstrafrecht ( PDF | 102 pagina's | 1,4 MB )