Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Het advieskader gaat over een kwaliteitstoets op aanvragen van nieuwe scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (PDF | 29 pagina's | 399 kB)