Education at a Glance 2021

Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapporte bevat gegevens over structuur, financiën en prestaties zoals behaalde diploma’s, onderwijsdeelname en aansluiting op de arbeidsmarkt in de OESO-landen.

Education at a Glance 2021 (PDF | 474 pagina's | 6,2 MB)