Kamerbrief bij publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de jaarlijkse rapportage 'Education at a Glance 2021 (EAG)' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook sturen zij het rapportover de effecten van Covid -19 op de organisatie van het onderwijsstelsel: 'Covid-19 – 18 months into the pandemic'. Zij lichten enkele onderwerpen toe uit de rapportages.

Kamerbrief bij publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 (PDF | 5 pagina's | 335 kB)