Netherlands - Country note EAG 2021

Rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De rapportage gaat over de situatie in het onderwijs in Nederland.

Netherlands - Country note EAG 2021 (PDF |11 pagina's | 393 kB)

De rapportage gaat in op:

  • de onderwijsdeelname van vrouwen en migranten;
  • gevolgen van de coronapandemie;
  • investeringen in onderwijs;
  • arbeidsomstandigheden en salarissen in het onderwijs.