Gezinshuizen – cijfers in context 2020

De gezinshuissector is volop in beweging. Deze publicatie geeft een impressie van de cijfers en de context van 2020 in relatie tot de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. In de Jeugdwet (2015) is vastgelegd dat jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen bij voorkeur bij een pleegouder of in een gezinshuis worden geplaatst.

Gezinshuizen – cijfers in context 2020  (PDF | 20 pagina's | 434 kB)