Bijstelling concept-examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo

Het document bevat de werkopdracht voor SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling voor het bijstellen van de concept-examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo.

Bijstelling concept-examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo (PDF | 12 pagina's | 591 kB)