Kamerbrief over bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de bijgewerkte werkopdrachten voor SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. De commissie geeft adviezen over het bijwerken van de kerndoelen en eindtermen. Minister Slob gaat in op de aanbevelingen van de commissie.

Kamerbrief over bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs (PDF | 3 pagina's | 391 kB)