Kamerbrief over bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de bijgewerkte werkopdrachten van de wetenschappelijke curriculumcommissie voor SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. De commissie geeft adviezen over hebijwerken van de kerndoelen in het basisonderwijs (primair onderwijs) en voortgezet onderwijs. Minister Slob gaat in opo de aanbevelingen van de commissie.