Afschrift Kamerbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018 2021

Afschrift van de brief van minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer van 22 februari 2018. De brief ging over de meerjarenagenda voor het slachtofferbeleid.

Afschrift Kamerbrief Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018 2021 (PDF | 9 pagina's | 240 kB)