Discriminatie door risicoprofielen - Mensenrechtelijk toetsingskader

In het toetsingskader van het College Rechten van de Mens staan de juridische maatstaven om te bepalen wanneer risicoprofielen leiden tot discriminatie op grond van ras (waaronder etniciteit valt) of nationaliteit.

Discriminatie door risicoprofielen - Mensenrechtelijk toetsingskader (PDF | 43 pagina's | 505 kB)