Kamerbrief over juridisch toetsingskader etnisch profileren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het juridisch toetsingskader van het etnisch profileren en stuurt het mensenrechtelijk toetsingskader 'Discriminatie door risicoprofielen' van het College voor de Rechten van de Mens mee. Zij reageert op het toetsingskader en op de wijze waarop dit door de overheid wordt toegepast.

Kamerbrief over juridisch toetsingskader etnisch profileren (PDF | 7 pagina's | 394 kB)