Flitspeiling asiel

Flitspeiling over hoe er in de samenleving wordt gedacht wordt gedacht over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. In dit rapport staan de resultaten van een online vragenlijst hierover, die in december 2021 door ruim 1000 mensen is ingevuld.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid.