Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

Dit rapport bevat een brede analyse van de thema's die de uitvoerbaarheid en de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) beïnvloeden. Beide wetten gelden sinds 1 januari 2020.

Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1 (PDF | 434 pagina's | 2,2 MB)