Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. De wijzigingen gaan over auteursrecht, curatele, huwelijksdwang en jeugdstrafrecht.

Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (PDF | 2 pagina's | 199 kB)