Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - februari 2022

Maandrapportage februari 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.