Maandrapportage maart 2022 - Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie Voortgangsoverzicht

Maandrapportage maart 2022 met de monitorgegevens van het aantal aansluitingen van bevoegd gezagen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Maandrapportage maart 2022 - Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie Voortgangsoverzicht (PDF | 5 pagina's | 1,8 MB)