De eerste agenda Natuurinclusief

De Agenda Nederland Natuurinclusief is opgesteld door 5 partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Ministerie van LNV. De Agenda Natuurinclusief wil de samenhang en integratie vinden met andere inspanningen en maatschappelijke domeinen, wat moet leiden tot een meer natuurinclusieve samenleving.

De eerste agenda Natuurinclusief (PDF | 13 pagina's | 4,8 kB)