Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief

Minister Van der Wal-Zeggelink (MNS) stuurt de Tweede Kamer de Agenda Nederland Natuurinclusief. De Agenda is opgesteld door 5 partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Ministerie van LNV. De Agenda Natuurinclusief wil de samenhang en integratie vinden met andere inspanningen en maatschappelijke domeinen, wat moet leiden tot een meer natuurinclusieve samenleving.

Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief (PDF | 5 pagina's | 287 kB)