Exploitatiebegroting voor de Business Unit Afvalwater WEB Bonaire

Het rapport onderzoekt de boekhouding van de business unit Afvalwater (AW) van het het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Aanleiding is een aanvraag voor extra subsidie voor de exploitatie van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bonaire.

Exploitatiebegroting voor de Business Unit Afvalwater WEB Bonaire (PDF | 38 pagina's | 1,3 MB)