Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk - HRM inkopen met sociale impact

De Rijksoverheid heeft externe hr-professionals en hr-diensten nodig, als tijdelijke vervanging of aanvulling op haar eigen capaciteit en diensten. Voor deze inkoop is het Rijk de aanjager van diversiteit en inclusie en social return, waarmee de categorie invulling geeft aan de Rijksbrede strategie Inkopen met impact. Hoe dat eruit gaat zien, staat beschreven in het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk: ‘HRM inkopen met sociale impact’.

Vragen over Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk

Bij vragen over het categorieplan kunt u via de e-mail contact opnemen met het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat.