Beslisnota Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 2 pagina's | 105 kB)