Nader rapport Wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het Wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Nader rapport Wetsvoorstel Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren (PDF | 5 pagina's | 154 kB)