Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren Voorstel van wet

Het wetsvoorstel wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek. Het gaat om de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren.

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren Voorstel van wet (PDF | 2 pagina's | 88 kB)