Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.

Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (PDF | 77 pagina's | 7,7 MB)

Actieplan in het Engels

Een Engelse vertaling van het actieplan staat op government.nl.