Advies Autoriteit Persoonsgegevens over strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Advies van Autoriteit Persoonsgegevens over wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens over strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (PDF | 5 pagina's | 1022 kB)