Memorie van toelichting bij Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Memorie van Toelichting bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden).

Memorie van toelichting bij Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (PDF | 22 pagina's | 285 kB)