Consultatieadvies Politie over strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Advies van de Politie op het conceptwetsvoorstel in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden). 

Consultatieadvies Politie over strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (PDF | 6 pagina's | 3,6 MB)