Onderzoeksrapport 'Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen'

Dit rapport onderzoekt op welke manier de CO2-opslag van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden gewaardeerd.