Fenomenen van seksueel geweld in Nederland

Onderzoek van Rutgers op data van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020. Dit onderzoek heeft als doel om, middels verdiepende analyses, meer inzicht te krijgen in een aantal fenomenen van seksueel geweld en ook in het profiel van slachtoffers.

Fenomenen van seksueel geweld in Nederland (PDF | 46 pagina's | 596 kB)