Barrières van digitaal persoonsgegevens delen door middel van regietoepassingen

Dit rapport geeft inzicht in de barrières om gebruik te maken van regietoepassingen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld met derden en hoe deze (eventueel) te slechten onder hoofdzakelijk de doelgroep sceptici en minder digitaal vaardigen. Het doel is aanknopingspunten te vinden om barrières te slechten en het gebruik van regietoepassingen te bevorderen.