Advies over actualisatie excretieforfaits van vleesvee

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) stuurt het ministerie van LNV een advies over actualisatie van excretieforfaits van vleesvee.

Advies over actualisatie excretieforfaits van vleesvee (PDF | 16 pagina's | 382 kB)