Werkprogramma 2023 Inspectie JenV

Werkprogramma 2023 van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het werkprogramma gaat in op het regulier, verdiepend en intensief toezicht door de inspectie.

Werkprogramma 2023 Inspectie JenV (PDF | 11 pagina's | 1,5 MB)