Nationale aanpak Funderingsproblematiek: Plan van aanpak

De Nationale aanpak Funderingsproblematiek is gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van kennis en van een lokale aanpak, van bewustwording en van het vergroten van het handelingsperspectief voor overheden, woningcorporaties en pandeigenaren.

Nationale aanpak Funderingsproblematiek: Plan van aanpak