Reacties op conceptrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2'

Verschillende reacties op het rapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021'en een toelichting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de wijze van verwerken van die reacties.

Reacties op conceptrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2' (PDF | 44 pagina's | 1,8 MB)