Contourenschets Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied

Deze notitie schetst een eerste beeld van de Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied in termen van opdracht, profiel, positionering, takenpakket, organisatievorm, governance en bemensing en bekostiging.

Contourenschets Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (PDF | 25 pagina's | 458 kB)