Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) - Regeldrukberekening

Met behulp van de regeldrukberekening laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de effecten voor zorg- en jeugdhulpaanbieders objectief in kaart brengen en kwantificeren, zodanig dat een totaalbeeld ontstaat van de proportionaliteit van de regeldruk.