Conceptverslag hoorzitting 4e cyclus Universal Periodic Review mensenrechten Nederland

Conceptverslag van de behandeling van de rapportage van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 4e cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) op 15 november 2022. De UPR is een werkwijze waarbij in een cyclus van 4,5 jaar de mensenrechtensituatie in alle lidstaten van de Verenigde Naties beoordeeld wordt. Dit document is in het Engels.