Afschrift Brief medeoverheden bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang

Afschrift van de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief gaat over het aangepaste capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies.

Afschrift Brief medeoverheden bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang (PDF | 6 pagina's | 1,8 MB)