Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

Afschrift van de brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). Het IPO reageert in de brief op de 'Monitor naleving en handhaving Brzo bedrijven 2021'. Daarnaast bevat de brief de rapportage 'Meldingen ongewone voorvallen bij Brzo-bedrijven'.

Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 (PDF | 116 pagina's | 2,8 kB)