Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

Het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is een uitwerking van de glastuinbouwparagraaf C4.6 van het Klimaatakkoord van 28 juni 2019, het Coalitieakkoord 2022 en het huidig nationaal, en Europees klimaatbeleid.

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 (PDF | 11 pagina's | 267 kB)