Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.

Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs (PDF | 40 pagina's | 1,0 MB)