Code Interbestuurlijke Verhoudingen

De Code Interbestuurlijke Verhoudingen bevat afspraken die bijdragen aan een goed samenspel tussen overheden, waarin zij hun krachten bundelen om zo maatschappelijke opgaven sneller, effectiever en democratisch gelegitimeerd aan te pakken.

Code Interbestuurlijke Verhoudingen (PDF | 8 pagina's | 450 kB)