Verkennende analyse: Naleving van de AVG door overheden

Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoekt de verwerking van de persoonsgegevens door overheden volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkennende analyse: Naleving van de AVG door overheden (PDF | 162 pagina's | 1,8 MB)