Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies.

Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver (PDF | 32 pagina's | 865 kB)