Stand van de uitvoering Mei 2023 Dienst Terugkeer en Vertrek Voor rechtmatige en respectvolle terugkeer

Het rapport bevat de Stand van de Uitvoering van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in 2022.

Stand van de uitvoering Mei 2023 Dienst Terugkeer en Vertrek Voor rechtmatige en respectvolle terugkeer (PDF | 17 pagina's |2,0 MB)